Viết đánh giá để giúp hàng ngàn học viên lựa chọn nơi học tốt hơn

(Cần thiết)

Mức độ hài lòng về mức phí của TT?

Mức độ hài lòng về chất lượng dịch vụ?

Mức độ quan tâm tới khách hàng?

Mức độ thực hiện cam kết với khách hàng?

Bạn có sẵn sàng giới thiệu TT cho bạn bè?

Chưa phù hợp Phù hợp
Tôi xác nhận đây là nhận xét trung thực và khách quan dựa trên những trải nghiệm của tôi về giasubachkhoa.

Vui lòng đăng nhập bằng facebook để gởi đánh giá!

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn muốn tham gia ngay?