Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM

 • Học Phí
 • Giáo Viên
 • Cơ Sở VC
 • Môi Trường
 • Quan Tâm
 • Ngoại Khoá
 • Hành Chính
 • Tiến Bộ
 • Giới thiệu
 • Cơ Hội VL
http://hcmuns.edu.vn
7.5
0 đánh giá

3.5 trên thang điểm 5*

 1. 5 0.0%
 2. 4 66.7%
 3. 3 16.7%
 4. 2 0.0%
 5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP HCM

Khoá học

Hỏi đáp

Đặt câu hỏi

Bạn muốn CẢI THIỆN TIẾNG ANH CẤP TỐC? Tuần này, nhiều trung tâm UY TÍN đang có lớp HỌC THỬ MIỄN PHÍ, bạn muốn tham gia ngay?