Thái Công Thuận, VN500019491

Thái Công Thuận

Địa chỉ chưa được cập nhật

94 Đánh giá Thái Công Thuận đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Thái Công Thuận

Các đánh giá của Thái Công Thuận


Reviewed 10 months ago

4
Trang này dù đã bị thay bởi trang myuel.uel.edu.vn trong sinh viên UEL nhưng đánh giá vì đã từng dùng thì nó cũng rất ok, chỉ kém 1 số tính năng so với trang mới.

Reviewed 10 months ago

4
Có nhiều chuyên gia về kinh tế từ trường này mà ra, chất lượng đào tạo cũng khá tốt.

Reviewed 10 months ago

4
Đóng góp về nhân lực về lĩnh vực tài chính cho quốc gia là đây.

Reviewed 10 months ago

4
Sinh viên trường này có tiềm ẩn nhiều nhân tài và khá nổi về kĩ thuật so với nhiều trường..

Reviewed 10 months ago

3
Nơi tập trung những nghệ sĩ thực thụ, nhìn tranh họ vẽ là mê.