Vũ Hoàng Tây Thi, VN500024305

Vũ Hoàng Tây Thi

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Vũ Hoàng Tây Thi đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Vũ Hoàng Tây Thi

Các đánh giá của Vũ Hoàng Tây Thi

Tình cờ vào Ngoại Thương, như một cái duyên bởi vì FTU nói riêng, các trường kinh tế nói chung không phải là lựa chọn ban đầu của mình. Nhưng từ khi vào học tại đây đến giờ, tôi cảm thấy mình khá là may mắn và chưa từng hối hận về quyết định chọn FTU.