Lê Thị Thu Thảo, Bình Dương, VN500025007

Lê Thị Thu Thảo

Bình Dương

1 Đánh giá Lê Thị Thu Thảo đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Lê Thị Thu Thảo

Các đánh giá của Lê Thị Thu Thảo


Môi trường để trãi nghiệm

Reviewed 1 month ago

5
Ngoại thương thật sự là môi trường tốt để sinh viên học hỏi và trãi nghiệm