Bằng Nguyễn, VN500031133

Bằng Nguyễn

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Bằng Nguyễn đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Bằng Nguyễn

Các đánh giá của Bằng Nguyễn


Reviewed 8 months ago

5
SEFA xây dựng được môi trường 100% tiếng Anh, giúp học viên cải thiện vượt bậc khả năng sử dụng ngông ngữ ngoài những giờ học tại lớp học của trung tâm:
- Free talk tiếng Anh với nhiều hoạt động: xem phim, hát, chơi game, trò chuyện bằng tiếng Anh từ 4 giờ chiều, tất cả các ngày trong tuần.
- Tour guide dẫn Tây ở SEFA đi thăm thú các địa danh, khám phá con người Hà Nội
- Gia sư tiếng Anh 60 phút trước giờ học giúp học viên giải đáp mọi thắc mắc, sửa lỗi và nắm bắt kiến thức các bài học trước