Thuận Vũ, VN500031141

Thuận Vũ

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Thuận Vũ đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Thuận Vũ

Các đánh giá của Thuận Vũ


Reviewed 8 months ago

5
Nếu có ai hỏi học tiếng anh ở đâu để có một môi trường tốt, vừa thực hành vừa phát triển kỹ năng bản thân thì đó chỉ có thể là SEFA. Giáo viên và nhân viên ở đây rất tích cực, chỉ bảo nhiệt tình cho sinh viên. Bên cạnh đó còn rất nhiều hoạt động bổ ích như FREE TALK, SEFA FREE TOUR GUIDE........ <3 SEFA