Trung Tâm GEC, VN500031172

Trung Tâm GEC

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Trung Tâm GEC đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Trung Tâm GEC

Các đánh giá của Trung Tâm GEC


Reviewed 8 months ago

4
Đào tạo các lớp nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn tại tphcm. Chứng chỉ do Trường ĐH Kinh Tế TPHCM cấp.