Han Duong, VN500080589

Han Duong

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Han Duong đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Han Duong

Các đánh giá của Han Duong

Môi trường học tập ở ĐH Ngoại Thương rất năng động. Từ khi vào học ở đây, em cảm thấy mình tiến bộ hơn hẳn. Trường có nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm nhiệt tìn giúp đỡ sinh viên trong kiến thức cũng như phát triển kỹ năng. Mọi thứ đều rất tốt ngoại trừ việc wifi không ổn định. Cần cải thiện chất lượng wifi để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học của giảng viên lẫn sinh viên.