Đinh Thiên Thảo, VN500086874

Đinh Thiên Thảo

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Đinh Thiên Thảo đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Đinh Thiên Thảo

Các đánh giá của Đinh Thiên Thảo


Chất lượng tốt, uy tín.

Reviewed 1 month ago

5
Ấn tượng khi được trải nghiệm một cuộc thi thử ielts ở cuộc thi kiểm tra đầu vào.
Yếu khả năng nào có thể nhờ hỗ trợ thêm.
Đạt đươc đúng kết quả mong muốn khi hoàn thành khóa học.