Chau Le, VN500086940

Chau Le

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Chau Le đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Chau Le

Các đánh giá của Chau Le

Những trải nghiệm đáng nhớ nhất:
-Lần đầu tiên trong đời biết được một vị Hiệu trưởng quan tâm và lắng nghe sinh viên như một người bạn, quan tâm đến đời sống của sinh viên, nhắc nhở các bạn phải biết nghĩ đến gia đình, không chỉ sự nghiệp và lái xe cẩn thận.
-Hầu hết mọi sinh viên khóa trước đều ý thức được những giá trị truyền thống tốt đẹp của trường. Các anh chị đều cố gắng phát huy những điều đó và truyền đạt lại cho những sinh viên khóa sau.
-Những giờ lên lớp "học vui như trải nghiệm tuổi trẻ" - trích lời Thầy Pháp.
-Thầy Cô không chỉ lo liệu kiến thực cho sinh viên mà thực sự thể hiện mong muốn kiến tạo tương lai. Thầy Cô phân tích sai đúng những hiện tượng xã hội, những tư tưởng và đưa ra hướng đi và đều nói rằng "mong muốn hiểu trách nhiệm của mình với đất nước và các em sẽ làm đất nước mình tốt đẹp hơn".
-Những bài học cuộc sống từ bạn bè - những người có những trải nghiệm mà mình không có.