NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Trung Tâm Xúc Tiến Học Bổng Du Học ALT1

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Tư vấn không chuyên nghiệp (Xem thường khách hàng). Có hành vi lừa đảo (Bảo đảm học bổng 100% thực chất nộp hồ sơ vào các trường miễn học phí).