NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Trung Tâm Xúc Tiến Học Bổng Du Học ALT1

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Không đáng tin, không cho biết thông tin gì về trường học lẫn các thông tin liên quan, úp mở đủ thứ. Hỏi gì cũng toàn giấu giếm không trung thực. Có đứa bạn thân là nạn nhân rồi. Không nên hợp tác tránh tiền mất tật mang.