long tran đã viết đánh giá Trung Tâm Xúc Tiến Học Bổng Du Học ALT5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Mình có bạn đã từng du học ở đây, Học bổng 100% học phí tại Hà Lan, rất hâm mộ. Cố gắng để được như nó