Trường ­cao đẳng nghề Hòa Bình

Trường ­cao đẳng nghề Hòa Bình

Kinh tế, quản lý Cơ khí, điện, điện tử Công nghệ, kỹ thuật Ngành nghề khác
  • Học Phí
  • Giáo Viên
  • Cơ Sở VC
  • Môi Trường
  • Quan Tâm
  • Ngoại Khoá
  • Hành Chính
  • Tiến Bộ
  • Giới thiệu
  • Cơ Hội VL
Xã Dân Chủ - Tp Hòa Bình - Tỉnh Hòa Bình
02183.895806
http://caodangnghehoabinh.edu.vn
0

0.0 trên thang điểm 5*

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Trường ­cao đẳng nghề Hòa Bình

Khoá học

Bài viết liên quan