Dự án khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với trường Đại Học

Dự án khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với trường Đại Học

Thành phố HCM
http://chisotinnhiem.com
8.1

4.0 trên thang điểm 5*

  1. 5 0.0%
  2. 4 0.0%
  3. 3 0.0%
  4. 2 0.0%
  5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Dự án khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với trường Đại Học

Khoá học

Bài viết liên quan