Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Kinh tế, quản lý Kế toán, kiểm toán Công nghệ, kỹ thuật
  • Học Phí
  • Giáo Viên
  • Cơ Sở VC
  • Môi Trường
  • Quan Tâm
  • Ngoại Khoá
  • Hành Chính
  • Tiến Bộ
  • Giới thiệu
  • Cơ Hội VL
14 Nguyễn Tất Thành - TP.Hội An - Quảng Nam.
05103.861282
http://www.ckt.edu.vn
0

0.0 trên thang điểm 5*

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi miền Trung

Khoá học

Bài viết liên quan