Ngô Nguyễn Vân Anh đã viết đánh giá coopxtra.net3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Tốt, giá cả khá cạnh tranh. Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc khi có lựa chọn tốt hơn.