Han Duong đã viết đánh giá Đại học Ngoại Thương CS2 TP.HCM4

Khuyến khích

- môi trường thúc đẩy sinh viên trở nên năng động

Ưu điểm:
Nhiều hoạt động

Khuyết điểm:
Giáo viên nói khó nghe

Trải nghiệm:
Môi trường học tập ở ĐH Ngoại Thương rất năng động. Từ khi vào học ở đây, em cảm thấy mình tiến bộ hơn hẳn. Trường có nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm nhiệt tìn giúp đỡ sinh viên trong kiến thức cũng như phát triển kỹ năng. Mọi thứ đều rất tốt ngoại trừ việc wifi không ổn định. Cần cải thiện chất lượng wifi để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học của giảng viên lẫn sinh viên.