Lê Thị Thu Thảo đã viết đánh giá Đại học Ngoại Thương CS2 TP.HCM5

Khuyến khích

Môi trường để trãi nghiệm

Ưu điểm:
- Năng động - Tự tin - Sáng tạo

Khuyết điểm:
- Thiếu cơ sở vật chất - Một số giảng viên chưa có tâm

Trải nghiệm:
Ngoại thương thật sự là môi trường tốt để sinh viên học hỏi và trãi nghiệm