Nguyễn Thị Ngọc Anh đã viết đánh giá dhnh.edu.vn3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
là trang web của Đại học ngân hàng nhưng nội dung web lại về định vị nhãn hiệu và logo cho doanh nghiệp, mình không hiểu sao lại như vậy nữa