Nguyễn Phương Tuấn đã viết đánh giá dhnh.edu.vn3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Tên miền được mua lại và đổi tên thành định hình nhãn hiệu. Trang cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế những sản phẩm nhãn hiệu sản phẩm cho công ty. Góc doanh nhân còn cho phép bạn xem các bài phân tích, chia sẻ kinh nghiệm của những người thành đạt.