English Town Coffee

English Town Coffee

 • Học Phí
 • Giáo Viên
 • Cơ Sở VC
 • Môi Trường
 • Quy Mô
 • Quan Tâm
 • Thực Hành
 • Trình Độ
 • Tiến Bộ
 • Giới Thiệu
http://englishtowncoffee.vn
7

3.5 trên thang điểm 5*

 1. 5 0.0%
 2. 4 100.0%
 3. 3 0.0%
 4. 2 0.0%
 5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

 1. Carter Austin đã đánh giá

  4

  Trải nghiệm:
  What a cool place to learn to communicate in English! I had the opportunity to visit Englishtown during one of their monthly events. Englishtown is similar to its name - a small "town" where everythin...

  Đọc thêm

English Town Coffee

Khoá học

Bài viết liên quan