Tường Cát đã viết đánh giá gec.edu.vn5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trung Tâm đào tạo rất chất lượng, mình học lớp kế toán căn bản, giảng viên giảng rất dễ hiểu.