Trung Tâm GEC đã viết đánh giá gec.edu.vn4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Đào tạo các lớp nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn tại tphcm. Chứng chỉ do Trường ĐH Kinh Tế TPHCM cấp.