NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá gec.edu.vn4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Tôi học đã học kế toán 2 năm nhưng ra trường ko được làm đúng ngày nên quên hết :D zô EBIV rất chất lượng, học lớp kế toán căn bản xong pro luôn!