Nguyễn Thị Đoan đã viết đánh giá Gsm.vn5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Website cung cấp nhiều thông tin và diễn đàn bàn luận về sử dụng, review các thiết bị công nghệ, các phần mềm khá thú vị và cập nhật nhanh chóng.