NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Đại học Hà Nội3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Cái thời tôi học. Khoa tôi dạy quá chung chung tôi thì học it tới khi ra trg vẫn mông lung k biết nên đi đg nào. Quá nặng nề trong mấy môn học chung. Cái đc duy nhất là dạy cho 1 cơ sở tiếng anh ra trg có cái để xài. So với các trg thời đó ở hn tiếng anh của bọn tôi khi ra trg đúng là có lợi thế. Cơ mà kiến thức chuyên môn thì toàn tự phấn đấu có được là chính. Nói chung là sau này nhiều cái cuối cùng chẳng đc áp dụng trong quá trình làm việc. Chỉ đc nhiều nhất là 1/2.