Ngô Hoàng Khánh Ngân đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trường xuống cấp quá rồi. Khuôn viên trường rộng nhưng không có bản đồ chỉ dẫn, lần đầu vào nếu không có người chỉ dẫn thì 100% là lạc. Mình nghĩ trường nên xây lại để các bạn sinh viên có cơ hội được học tập trong một môi trường tốt hơn.