NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Sinh viên khá năng động, giảng viên rất nhiệt tình giảng dạy Khuôn viên trường nhiều cây, không khí mát mẻ