Hà Văn Công đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Thông tin cập nhật liên tục. Hỗ trợ thông tin rất tốt cho sinh viên và giảng viên.