NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Đại học Hoa Sen4

Khuyến khích

MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CAO

Ưu điểm:
-Chất lượng giảng dạy tốt -Tôn trọng sự khác biệt -Think outside of the box

Khuyết điểm:
-HĐQT mới không đem lại lợi ích cho SV-GV-NV

Trải nghiệm:
Tôi chọn Hoa Sen vì môi trường đào tạo khác biệt và chất lượng cao. Tôi chọn Hoa Sen vì môi trường gần gũi thân thiết giữa thầy và trò. Tôi chọn Hoa Sen vì những buổi diễn thuyết, workshop đầy ý nghĩa Tôi chọn Hoa Sen vì giá trị tôn trọng sự khác biệt mà hiếm nơi đâu có được.