NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Đại học Hoa Sen5

Khuyến khích

Môi trường học tập không vì lợi nhuận tuyệt vời

Ưu điểm:
- Cở sở vật chất tốt - Môi trường học tập chuyên nghiệp - Giảng viên thân thiện, nhiệt tình, có kinh nghiệm

Khuyết điểm:
- Học phí hơi cao - Đang có nguy cơ không hoạt động không vì lợi nhuận - Lục đục Hội đồng quản trị

Trải nghiệm:
Được tiếp xúc gần như với môi trường học tập theo quốc tế, năng động, tự do, tôn trọng mọi bản sắc, mọi giới tính. Được tiếp thu nhiều kiến thức về đời sống lẫn chuyên ngành.