Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp.HCM

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp.HCM

Công nghệ thông tin Công nghệ, kỹ thuật
  • Học Phí
  • Giáo Viên
  • Cơ Sở VC
  • Môi Trường
  • Quan Tâm
  • Ngoại Khoá
  • Hành Chính
  • Tiến Bộ
  • Giới thiệu
  • Cơ Hội VL
502 Đỗ Xuân Hợp Phường Phước Bình, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
84 08 37314063
http://www.hvct.edu.vn/
0

0.0 trên thang điểm 5*

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tp.HCM

Khoá học

Bài viết liên quan