Nguyễn Thanh Long đã viết đánh giá mangak.net5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
hay, nhiều truyện mới cập hật liên tục trong thgian ngắn nhất