Xuan Phong đã viết đánh giá SEFA English5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Điểm hay nhất của SEFA so với các Trung tâm khác là môi trường luyện nói Tiếng Anh thông qua Free Talk.