Nguyễn Thị Ngọc Hậu đã viết đánh giá Trung tâm Anh Ngữ - Tin Học ÚC ANH3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Môi trường học tập thân thiện, thầy cô nhiệt tình, sinh viên học tập và rất năng động.