Trần Thị Cẩm Tú đã viết đánh giá Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh5

Khuyến khích

môi trường tuyệt với!

Ưu điểm:
Môi trường năng động Chất lượng giảng viên tốt Cơ sở vật chất đầy đủ

Khuyết điểm:
Giaó viên cần nhiệt tình hơn

Trải nghiệm:
Mình cảm ơn trường đã giúp cho mình học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Từ đó mình đã trở thàn người năng động và có ích hơn