Nguyễn Ngọc Khánh My đã viết đánh giá Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh5

Khuyến khích

Môi trường năng động bậc nhất thành phố

Ưu điểm:
- Chất lượng giảng dạy tốt, giáo trình hay và chuẩn quốc tế - Môi trường học tập cạnh tranh - Đào tạo những sinh viên với những kĩ năng mềm tốt

Khuyết điểm:
- Học phí cao - Cơ sở vật chất chưa ổn định - Hình thức thi chưa hay

Trải nghiệm:
Lúc đầu chọn trường vì ngẫu nhiên, sau đấy vào thì cảm thấy may mắn. Các hoạt động phong trào luôn đi đầu trong thành phố, thông qua các hoạt động như vậy, bản thân dần hoàn thiện các kĩ năng mềm, tính cách, trưởng thành hơn, tự tin hơn, hiểu mình hơn. Ở đây cho bạn rất nhiều cơ hội, quan trọng là bạn có dám nắm lấy nó hay không.