NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh4

Khuyến khích

ĐÀO TẠO KĨ NĂNG VƯỢT TRỘI

Ưu điểm:
Môi trường giáo dục chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên bản lĩnh, nhiều clb

Khuyết điểm:
Cơ sở vật chất chưa thật sự tốt

Trải nghiệm:
Nhiều câu lạc bộ và các anh chị khóa trên cubgx rất thân thiện. Tư vấn cho hậu bối. Thầy cô giảng dạy cũng rất hay và tận tâm. Vào đại học để trưởng thành hơn và đúng như v khi tôi vào đây.