Nguyễn Như Ánh Thùy đã viết đánh giá Đại học Lao động Xã hội3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Ulsa là một trường khá ổn, chất lượng đào tạo khá tốt. Phương pháp dạy và học phù hợp cho các sinh viên