Nguyễn Hà Giang đã viết đánh giá vi.wikipedia.org5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Là một trang thông tin điện tử, cung cấp mọi kiến thức, mọi thắc mắc dàns cho mọi người. Hay cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm kiến thức trên wikipedia.