Đinh Thiên Thảo đã viết đánh giá YOLA – Anh Ngữ Thông Minh5

Khuyến khích

Chất lượng tốt, uy tín.

Ưu điểm:
Giáo viên dạy hay và nhiệt tình. Phòng ốc mắt mẻ, sáng sủa. Nhân viên nhiệt tình, nói chuyện dễ thường và cũng giỏi tiếng anh (nói chuyện nhiều với mấy anh chị đó cũng luyện thêm được một ý kỹ năng speaking đấy).

Khuyết điểm:
Bàn học hơi chật. Học phí còn cao. Tài liệu còn nhiều lỗi quá (chưa hoàn chình).

Trải nghiệm:
Ấn tượng khi được trải nghiệm một cuộc thi thử ielts ở cuộc thi kiểm tra đầu vào. Yếu khả năng nào có thể nhờ hỗ trợ thêm. Đạt đươc đúng kết quả mong muốn khi hoàn thành khóa học.