Các khoá học combo-trọn gói | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
22 kết quả.

Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Thanh Sang
Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
13 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phong thái thuyết trình ấn tượng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

AlphaBooks
Nhà xuất bản
23 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ MOS Word 2010 trong 05 ngày

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tin học Cộng
Chuyên gia
5 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hành Trang Sống
Hành Trang Sống
24 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thuyết trình trong kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
30 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Minh
Đồng sáng lập DeltaViet Education Corporation
36 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Ngô Thị Bích Quyên- Nancy Quyên
CEO ActionCOACH Hanoi
15 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
28 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phong thái trong giao tiếp kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
26 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Tiến sĩ tâm lý học
16 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Word 2010 trong 5 giờ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Hòa
Giảng Viên
54 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hành Trang Sống
Trung tâm đào tạo
14 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Kiên Trì
CEO The PathFinder
14 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tự tin như diễn giả thực thụ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Daniel Trần Anh Tuấn
Thạc sĩ
25 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ MOS Excel 2010 trong 05 ngày

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tin học Cộng
Trung tâm tin học
18 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hài hước nơi công sở

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
25 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
25 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Powerpoint 2010 trong 7 giờ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Hòa
Thạc sĩ
55 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Excel 2010 trong 10 giờ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Hòa
Giảng Viên
71 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nghệ thuật dí dỏm

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Phúc Thắng
Giảng viên
32 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hành Trang Sống
Trung tâm đào tạo
16 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng Hợp E-book Cho Thợ Săn Học Bổng

1.000.000 ₫
Nguồn Học Bổng
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Thị Ngọc Hoài
CEO - nguonhocbong.com
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

1.000.000 ₫
Đặt chỗ ngay