Các khoá học combo-trọn gói | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.
22 kết quả.

Ngôn ngữ hình thể trong thuyết trình

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Vũ Thanh Sang
Chuyên gia Ngôn ngữ hình thể
13 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phong thái thuyết trình ấn tượng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

AlphaBooks
Nhà xuất bản
23 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ MOS Word 2010 trong 05 ngày

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tin học Cộng
Chuyên gia
5 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Luyện phát âm chuẩn và giọng nói lôi cuốn

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hành Trang Sống
Hành Trang Sống
24 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thuyết trình trong kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
30 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

30 ngày để tự tin và giao tiếp hiệu quả

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Thanh Minh
Đồng sáng lập DeltaViet Education Corporation
36 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Giao tiếp và ứng xử bằng quy tắc DISC

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Ngô Thị Bích Quyên- Nancy Quyên
CEO ActionCOACH Hanoi
15 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nghệ thuật ứng xử khéo léo nơi công sở

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
28 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Phong thái trong giao tiếp kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Seb Trần
CMO Công ty SHi Marcoms
26 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng thuyết trình và nói trước công chúng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Tiến sĩ tâm lý học
16 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Word 2010 trong 5 giờ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Hòa
Giảng Viên
54 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng thuyết trình ấn tượng

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hành Trang Sống
Trung tâm đào tạo
14 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Chuẩn mực giao tiếp trong kinh doanh

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Kiên Trì
CEO The PathFinder
14 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tự tin như diễn giả thực thụ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Daniel Trần Anh Tuấn
Thạc sĩ
25 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Luyện thi chứng chỉ MOS Excel 2010 trong 05 ngày

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Tin học Cộng
Trung tâm tin học
18 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Hài hước nơi công sở

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
25 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Kỹ năng giao tiếp nơi công sở

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Duy Khánh
Giảng viên
25 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Powerpoint 2010 trong 7 giờ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Hòa
Thạc sĩ
55 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Thành Thạo Excel 2010 trong 10 giờ

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Nguyễn Văn Hòa
Giảng Viên
71 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Nghệ thuật dí dỏm

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Phan Phúc Thắng
Giảng viên
32 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Bộ kỹ thuật thuyết trình chuyên nghiệp

198.000 ₫
Kyna
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Hành Trang Sống
Trung tâm đào tạo
16 bài
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

198.000 ₫
Đặt chỗ ngay

Tổng Hợp E-book Cho Thợ Săn Học Bổng

1.000.000 ₫
Nguồn Học Bổng
0.0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Tổng quan

Trần Thị Ngọc Hoài
CEO - nguonhocbong.com
Các khoá học combo-trọn gói - Tất cả

Đặt chỗ với Edu2review

1.000.000 ₫
Đặt chỗ ngay