Voucher đặt chỗ | Edu2Review

Voucher đặt chỗ

  • Là chương trình kết hợp giữa đặt chỗ khoá học và nhận ngay ưu đãi học phí mà Edu2Review dành cho học viên Học viên khi chọn được khoá học muốn đăng ký sẽ tiến hành đặt chỗ và thanh toán phí đặt chỗ là 200.000VNĐ trên Edu2Review.com. Vì sao phải thanh toán phí đặt chỗ?

    • Học viên cần thanh toán phí đặt chỗ để được ưu tiên xếp lớp tại trung tâm
    • Khi thanh toán phí đặt chỗ, học viên sẽ được nhận thêm phần quà ưu đãi học phí từ Edu2Review trị giá 200.000VNĐ. Lúc này giá trị VOUCHER ĐẶT CHỖ học viên nhận được là 400.000VNĐ, tương đương với mức giảm 400.000VNĐ khi học viên đóng học phí tại trung tâm, so với chi phí thực tế 200.000VNĐ học viên bỏ ra khi thanh toán phí đặt chỗ

    VOUCHER ĐẶT CHỖ có thể áp dụng cho khoá học bất kỳ tại trung tâm, tuỳ thuộc vào cấp độ lớp mà học viên được xếp vào sau khi làm bài kiểm tra đầu vào tại trung tâm.

    VOUCHER ĐẶT CHỖ chỉ áp dụng khi thanh toán học phí cho toàn bộ khoá học. Một số trung tâm cho phép học viên đóng học phí khoá học theo tháng, nếu học viên chọn đóng học phí theo tháng thì trong trường hợp này, VOUCHER ĐẶT CHỖ không được áp dụng và Edu2Review sẽ tiến hành hoàn tiền Phí đặt chỗ cho học viên. (Học viên chỉ được hoàn tiền tối đa 01 lần trong trường hợp này và mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển khoản, hoàn tiền sẽ do phía học viên chịu). Những lần tương tự sau, Edu2Review xin phép từ chối hoàn tiền, học viên có thể cân nhắc việc thanh toán học phí cho toàn bộ khoá học hoặc chuyển sang trung tâm khác có học phí cạnh tranh hơn để VOUCHER ĐẶT CHỖ có thể sử dụng được.

    Thời hạn sử dụng của VOUCHER ĐẶT CHỖ là 6 tháng. Trong vòng 6 tháng, kể từ lúc học viên nhận được Mã Code -VOUCHER ĐẶT CHỖ từ Edu2Review, học viên có thể đem tin nhắn có mã code VOUCHER ĐẶT CHỖ, do Edu2Review gửi, tới trung tâm để đăng ký để được giảm giá học phí bất kỳ lúc nào. Nếu qua thời hạn 6 tháng kể từ ngày học viên nhận được tin nhắn Mã Code VOUCHER ĐẶT CHỖ do Edu2Review gửi thì VOUCHER ĐẶT CHỖ sẽ không còn giá trị sử dụng và học viên sẽ bị mất phí đặt chỗ trước đó. Edu2Review từ chối hoàn tiền phí đặt chỗ trong trường hợp này với mọi lý do.

    Lưu ý: Nếu bạn không dùng VOUCHER ĐẶT CHỖ thì bạn vẫn có thể đặt chỗ khoá học mà không phải đóng phí đặt chỗ và tham gia ưu đãi khác. Tuy nhiên, Edu2Review sẽ không bảo đảm việc học viên được ưu tiên xếp chỗ và chương trình ưu đãi của VOUCHER ĐẶT CHỖ đang có giá trị cao nhất hiện nay so với các ưu đãi khác mà Edu2Review hỗ trợ học viên

  • Thời hạn sử dụng của VOUCHER ĐẶT CHỖ là 6 tháng. Trong vòng 6 tháng, kể từ lúc học viên nhận được Mã code VOUCHER ĐẶT CHỖ từ Edu2Review, học viên có thể đem mã code tới trung tâm để đăng ký và được giảm giá học phí bất kỳ lúc nào.