Abraham lincoln | Edu2Review
Kinh Doanh

5 bài học lãnh đạo từ Abraham Lincoln

26/04/2018

Năm 1861, Abraham Lincoln trở thành Tổng tống thứ 16 của nước Mỹ, ở tuổi 52. Hơn 150 năm đã qua, ...

Kinh Doanh

Abraham Lincoln: Từ Kẻ Thất Bại Thảm Hại Đến Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Hoa Kỳ

26/04/2018

Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, nổi tiếng không chỉ những thành tích ông làm được ...