ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM | Edu2Review
Kiến Thức

Sinh viên nghĩ gì về Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM ?

26/04/2018

Là trường điểm của TP.HCM, Khoa học tự nhiên có tốt như mọi người vẫn tưởng? Có nên dành 4 năm để ...

Tuyển Sinh Đại Học - Cao Đẳng

Học phí trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM mới nhất 2019

23/05/2019

Học phí trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM mới nhất 2019 là bao nhiêu? Có tăng so với mỗi năm ...