ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM | Edu2Review
Kiến Thức

Sinh viên nghĩ gì về Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM ?

06/02/2020

Là trường điểm của TP.HCM, Khoa học tự nhiên có tốt như mọi người vẫn tưởng? Có nên dành 4 năm để ...