Cơ Sở Vật Chất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Cơ Sở Vật Chất Tốt

Ưu điểm

- Học trực tiếp 1 - 1 với giáo viên nước ngoài
- Cơ sở vật chất tốt.
- Ký túc xá tốt.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm tốt, nên tham gia khóa học tại ALS.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn