Giáo Viên Giỏi | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Giỏi

Ưu điểm

- Giáo viên tận tâm, giỏi, vui vẻ, nhiệt tình.
- Cơ sở, chất lượng vật chất tốt.
- Nhân viên trung tâm thân thiện, nhiệt tình.

Điểm cần cải thiện

Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Rất có ấn tượng, giáo viên cực kỳ tâm lý và rất vui vẻ, thoải mái trong giảng dạy.
- Nên trải nghiệm học ở trung tâm.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn