Giáo Viên Tận Tình | Edu2Review
Đánh giá về

ALS Language Center

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Giáo Viên Tận Tình

Ưu điểm

- Giáo viên tận tình.
- Phòng học thoải mái.
- Gần nơi làm việc.

Điểm cần cải thiện

Không có.

Trải nghiệm và lời khuyên

Không có ý kiến.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn